Witamy na stronach ZSO 13 w Gliwicach

Nasza szkoła w obiektywie

23
24
25
05
17
20
19
18
21
16
11
03
22
 

Nowa formuła sprawdzianu w klasie 6

Email Drukuj

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała filmy przedstawiające zmiany, jakie zajdą w formule sprawdzianu od roku szkolnego 2014/2015.

FILM 1.

FILM 2.

INFORMATOR

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z nimi!

Poprawiony: niedziela, 23 listopada 2014 08:33
 

Ostrzeżenie przed wszawicą

Email Drukuj

Szanowni Państwo,

ze względu na ujawnione w szkole przypadki wszawicy, uprzejmie prosimy o częstą kontrolę czystości głów dzieci.

Prosimy również zapoznać się z PROCEDURAMI POSTĘPOWANIA w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy opracowanymi przez Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

Dyrekcja szkoły


Poprawiony: piątek, 07 listopada 2014 17:43
 

Rajd Niepodległości 2014

Email Drukuj

10 listopada 2014 r., w godzinach popołudniowych,  w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości,  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, Rada Osiedla Stare Gliwice, Rzymsko-Katolicka Parafia św. Gerarda były organizatorami I starogliwickiego Rajdu Niepodległości. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydenta Miasta Gliwice.

W dziewięciu przystankach kontrolnych wokół szkoły zawodnicy (uczniowie ZSO 13 oraz mieszkańcy dzielnicy) wykazywali się wiedzą na temat symboli narodowych, przysmaków kuchni polskiej, układali rozsypane przysłowia oraz patriotyczny kalendarz. Na mapkach umieszczali we właściwych miejscach krainy geograficzno-historyczne i większe polskie miasta oraz sąsiednie państwa.  Rozpoznawali na portretach postacie polskich świętych oraz „Ojców niepodległości”, którzy przyczynili się do odrodzenia państwa oraz kształtu granic II Rzeczpospolitej. Dodatkowe punkty jury przyznawało za kokardy narodowe. Po zakończonych konkurencjach niektórzy zawodnicy wyrazili ochotę włączenia się do organizacji rajdu w przyszłym roku, a nawet zaproponowali już pomysły na kolejne przystanki kontrolne.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali upominki ufundowane przez Radę Osiedla, częstowali się także smaczną grochówką przygotowaną przez Panie kucharki ZSO13. Następnie uczestnicy imprezy zostali zaproszeni do karaoke – wspólnego śpiewania pieśni niepodległościowych.

WYNIKI RAJDU

GALERIA ZDJĘĆ

Poprawiony: poniedziałek, 24 listopada 2014 12:34