Witamy na stronach ZSO 13 w Gliwicach

Nasza szkoła w obiektywie

19
30
31
23
11
22
25
27
26
18
05
29
24
28
17
 

Zapisy do klas pierwszych SP

Email Drukuj

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w ZSO nr 13 w Gliwicach uprzejmie przypomina o obowiązku zapisania dziecka do klasy I na rok szkolny 2015/2016. Prosimy o zgłaszanie się rodziców/opiekunów prawnych w terminie od dnia 02.03.2015 do dnia 15.04.2015 r. do sekretariatu szkoły (I piętro, pokój 39).

Zapisy będą przyjmowane codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00.

Rodzic/opiekun prawny, zapisując dziecko do szkoły, winien mieć ze sobą: PESEL dziecka, dowód osobisty oraz akt urodzenia dziecka do wglądu.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie urodzone w 2008 roku oraz sześciolatki urodzone w 2009.

Zgłoszenia oraz wnioski można pobrać ze strony naszej szkoły (linki poniżej) lub pobrać osobiście w sekretariacie szkoły.

ZGŁOSZENIE DO KLASY I (dla dzieci z obwodu szkoły)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I (dla dzieci spoza obwodu szkoły)

REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016

Serdecznie zapraszam

Małgorzata de Ville Grochowska – dyrektor szkoły

Poprawiony: środa, 25 lutego 2015 17:49